Pokládka plovoucí podlahy

Pokud jde o pokládku plovoucí podlahy, díky svému zámkovému systému není až tak složitá, ale přesto bychom vám doporučovali přenechat montáž plovoucí podlahy svecializované firmě, nebo šikovnému řemeslníkovi. Mají s tím bohaté zkušenosti a na výsledku to jde většinou poznat. Cena za vlastní pokládku navíc ve většíně není v celkové ceně plovoucí podlahy zásadní položkou. Pokud se i přesto chcete do pokládky plovoucí podlahy pustit sami, přinášíme vám následující stručný návod:

Nejdřivé si připravte všechen potřebný materiál a nářadí. Vlastní lamely plovoucí podlahy se díky vnitřnímu pnutí svévolně pohybují a proto se je nesnažte kotvit. Podlaha na kterou budete montovat plovoucí podlahu by měla být rovná. Pokud je nerovnost větší než 2 mm na 2 m mělo by dojít k vyrovnání podlahy, například samonivelační podlahovou stěrkou.

Na rovnou podlahu položte 0,2 mm parotěsnou fólii, nechte ji přesahovat asi 20 cm přes sebe. Na místě přesahu pak fólii přelepte. Fólie vytáhněte kolem zdi cca 2 cm nahoru (udělá se tzv. vanička). Na folii nebo např. na dřevěnou podlahu položte podkladní vrstvu (např. selit, hobru nebo mirelon). První řadou dorovnejte případné nerovnosti zdi, dbejte přitom na to, aby sjte vždy zachovali dilatační spáru.

U první pokládané řady musíte odřezat zámek a podlahu oříznutou stěnou přiložte ke stěně. Jelikož potřebujete dosáhnout diletační spáry o šíři cca 1,5cm použijte distanční klíny. Při pokládání první řady dbejte na přesné spojení jednotlivých lamel plovoucí podlahy. Na konci prkno odřízněte a zbylým kusem začněte novou řadu. Pokud by tento odřezaný kus měl být kratší než 40 cm, může se první podlahové prkno z optických důvodů také zkrátit nebo u 2. řady začít s poloviční délkou prkna.

Po položení první řady dilatujte spáru mezi podlahou a zdí klínky. Další řady pospojujte na kratší straně clickem a pak celou řadu připojte k položené podlaze. Je-li na kratší straně spoj snap, napřed spojte lamelu pomocí clicku na delší straně s položenou podlahou a pak dorazte pomocí stahovacího háku na kratší straně.

Poslední řadu prken nyní podélně seřízněte na míru. První a poslední řada nesmí být užší jak 5 cm. Lícujte použité prkno na předposlední prkno a označte si linii řezu. I tady stále dodržujte dilatační spáru.

Pokud narazíte na trubky topení, označte je na podlahovém prkně a vyvrtejte v něm otvory o 10-15 mm větší než pr. trubek. Nařízněte prkno až k vývrtům. Tuto vyříznutou plochu potřete na plochách řezu lepidlem a ze strany od stěny vsuňte do mezery a přitlačte. Dřevěné zárubně zkraťte dle výšky plovoucí podlahy. U ocelových zárubní není zkrácení možné, pokládku proveďte kolem nich a spáry utěsněte těsnícím tmelem.

U rámu dveří je nejlepší, když se hotový parket může zasunout pod rám dveří. Rám dveří je ve většině případů nutno zkrátit. Přiložte proto kousek podlahového prkna vzorovou stranou dolů k rámu dveří. Tento kousek prkna můžete použít k vedení pro pilu. Nezapomeňte přitom na tloušťku podložky (izolace proti kročejovému hluku apod.) U ocelových rámů není samozřejmě zkrácení možné, pokládku proveďte kolem nich a spáry pak utěsněte těsnící masou.

Videonávod montáže plovoucí podlahy